Młodzi Europejczycy na rynku pracy*

Komisja zatrudnienia i spraw społecznych Parlamentu Europejskiego przyjęła dziś sprawozdanie dotyczące strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych.

Dokument skupia się na zapewnieniu bliższej współpracy pomiędzy sektorem edukacji a biznesem, a także włączeniu samej młodzieży i reprezentujących jej interesy organizacji we wszelkie działania na rzecz poprawy jej sytuacji na rynku pracy. Podkreślono w nim również znaczącą rolę małych i średnich przedsiębiorstw w generowaniu nowych miejsc pracy.

W sprawozdaniu europosłowie podkreślają również konieczność  rozwijania wśród młodzieży, działów kadr i pracodawców,  umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie. Chodzi głównie o staże zawodowe i indywidualne oraz szyte „na miarę” doradztwo zawodowe, dostosowane do potencjału i potrzeb młodego pokolenia.

Innym aspektem, na który zwrócono uwagę, jest wyrównywanie szans i wspieranie młodzieży z grup nieuprzywilejowanych (m.in. z rodzin dotkniętych ubóstwem czy młodych z niepełnosprawnościami) w uzyskiwaniu odpowiednich umiejętności zawodowych i społecznych oraz indywidualnego doradztwa.

Dokument zostanie przyjęty jako oficjalne stanowisko całego Parlamentu Europejskiego podczas kolejnej sesji plenarnej.

*źródło: dział prasowy Grupy EPL w Parlamencie Europejskim

Kontakt ze mną