Kolejne spotkanie Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego za nami!

Trwa XII edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego organizowanego przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Podczas kolejnego zjazdu 60 uczniów z Łodzi, Kutna, Pajęczna i Zgierza wysłuchało wykładu nt. „Jak tworzyć rezolucję. Czym jest rezolucja Parlamentu Europejskiego oraz jaki jest jej proces uchwalania?”. Ten trudny temat został przez nich opanowany. A rezultaty sprawdzimy podczas czerwcowego finału projektu czytając ich własne wypracowane projekty rezolucji na temat „Przyszłości wspólnoty europejskiej”. 

Młodzieżowy Parlament Europejski to przedsięwzięcie stworzenie dla młodzieży z woj. łódzkiego dające możliwość poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu wykładów i debat.

Przez ponad 4 miesiące (od marca do czerwca) uczniowie cyklicznie spotykają się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. Pracują wspólnie we frakcjach, poznają zasady negocjacji i wypracowują stanowiska grup politycznych. Projekt ma charakter konkursu zorganizowanego z podziałem na typy szkół. Uczniowie zbierają punkty za poszczególne elementy. Nagrodą dla Laureatów projektu są wyjazdy studyjne do Brukseli ufundowane przez Europosła J. Saryusz-Wolskiego.

W dalszych tygodniach:
Uczniowie wysłuchają e-wykładu europosła dot. Procesu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE, napiszą test wiedzy o UE oraz stworzą film przedstawiający „Co dała im UE?”. Zwieńczeniem projektu będzie sesja plenarna Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi.
 

Kontakt ze mną