Jacek Saryusz-Wolski: UE przetrwa, ale osłabiona

Oświadczenie Jacka Saryusz-Wolskiego, wiceprzewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

To czarny dzień, nie tylko dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ale także całej wspólnoty transatlantyckiej. Wielka Brytania poza Unią będzie słabsza. Unia Europejska, przez pokój zapewniała pokój na Starym Kontynencie będzie niepełna bez Wielkiej Brytanii.

Wybór Brytyjczyków niesie ze sobą wymierne zagrożenia geopolityczne i gospodarcze. Grozi nam dezintegracja dotychczasowych modeli współpracy międzynarodowej, osłabienie więzi między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz pogłębienie niepewności na światowych rynkach.

Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podjęta w czwartkowym referendum musi być dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Konieczna jest konsolidacja istniejących instytucji i polityk oraz powrót do źródeł integracji europejskiej, opartej na wspólnych wartościach i przekonaniu: nigdy więcej wojny w Europie. Musimy ocalić istotę Unii Europejskiej i jej osiągnięcia – pokój, solidarność i dobrobyt.

Wszyscy musimy zastanowić się nad kolejnymi krokami. Należy uniknąć pokusy budowy małej Europy, która w obecnych warunkach jest szkodliwym anachronizmem. Zamiast tego, trzeba podjąć wszelkie działania zmierzające do umocnienia przekonania obywateli Europy, że Unia jest ich wspólnym dobrem, zaś integracja w istocie wzmacnia ją i zapewnia ochronę w tych niepewnych czasach.

Kontakt ze mną