Jacek Saryusz-Wolski o polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej

W czwartek 11 grudnia europoseł Jacek Saryusz-Wolski wziął udział w debacie zorganizowanej przez prestiżową brytyjską uczelnię wojskową Royal College of Defence Studies. W dyskusji poświęconej europejskiej polityce bezpieczeństwa uczestniczył również Geoffreyem van Ordenem, przedstawiciel Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w europarlamencie, oraz profesor Sven Biscop z belgijskiego think-tanku Egmont Institute. 
 

Główną uwagę poświęcono roli Unii Europejskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa na kontynencie. Osią sporu między rozmówcami była Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Jacek Saryusz-Wolski za podstawę bezpieczeństwa Polski i pozostałych krajów regionu uznał Sojusz Północnoatlantycki, podkreślając komplementarny charakter aktywności UE. W obliczu zagrożeń nowego typu, tj. wojny hybrydowe, propaganda informacyjna czy próby infiltracji systemu politycznego Unii przez partie sponsorowane przez kraje ościenne, działania w sferze „miękkiego bezpieczeństwa” mają znaczenie równie istotne, co liczba dywizji pancernych. Co więcej, coraz częściej też przez prymat bezpieczeństwa postrzega się elementy polityki gospodarczej, takie jak zapewnienie niezależności energetycznej. W rezultacie, waga działań na poziomie wspólnoty europejskiej rośnie.
 

Odpowiadając na pytania studentów z Wielkiej Brytanii, Polski i krajów Azji Południowej, Jacek Saryusz-Wolski przyznał, że potencjalna aktywność UE na arenie międzynarodowej była wielokrotnie paraliżowana przez wewnętrzne spory. Jedność w obliczu zagrożeń oraz lepsze zrozumienie meandrów geopolityki jest warunkiem podtrzymania bezpieczeństwa w Europie. Jednocześnie, mając na uwadze ograniczone budżety obronne państw europejskich, należy unikać powielania zadań i zasobów NATO. Celem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE nie powinno być zatem tworzenie nowych instytucji na potrzeby aparatu biurokratycznego, lecz wzmocnienie stabilności i zapewnienie pokoju w najbliższym sąsiedztwie UE.
 

Kontakt ze mną