Interpelacja – Dyskryminacja konsumentów we wschodniej części jednolitego rynku UE

Interpelacja    
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001341-17 do Komisji Europejskiej
art. 130 Regulaminu
Jacek Saryusz-Wolski (PPE)

Przedmiot:  Dyskryminacja konsumentów we wschodniej części jednolitego rynku UE
     Odpowiedź na piśmie 
Od lat władze, organy monitorujące prawo konsumenckie i posłowie do Parlamentu Europejskiego podnoszą alarm w związku z różnicami w jakości produktów w UE, prowadzącymi do dyskryminacji konsumentów i nadużywania dominującej pozycji na rynku. Producenci dokonują podziału konsumentów na konsumentów z zachodnich i wschodnich rynków UE. Nie tylko niektórzy obywatele europejscy są wprowadzani w błąd, lecz także kupują oni gorszej jakości produkty po wyższych cenach, mimo identycznego oznakowania i marketingu.

1. Czy Komisja przeprowadziła badania, aby określić zakres takich nadużyć w przeszłości lub czy planuje dokonać takiej oceny w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku?

2. Czy Komisja planuje ustanowić przepisy w celu zakazania praktyk będących analogią blokowania geograficznego oraz dyskryminacji konsumentów ze względu na ich kraj pochodzenia, podobnie jak to uczyniła w przypadku pakietu dotyczącego jednolitego rynku cyfrowego?

3. W jaki sposób Komisja zadba o to, by konsumenci mieli taki sam dostęp do produktów i usług na ujednoliconym jednolitym rynku, mając na uwadze, że permisywizm w obliczu takiej dyskryminacji podważa zaufanie obywateli w UE?

Zobacz pełne zaptanie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego (EN)
Przeczytaj odpowiedź od Komisji Europejskiej (EN) (PL)

 

Kontakt ze mną