Fundusze unijne zmieniają oblicze edukacji w Gałkowie Dużym

O tym jak fundusze unijne zmieniają oblicze regionu łódzkiego mogliśmy się przekonać we wtorek 26 maja w Gałkowie Dużym na uroczystej konferencji podsumowującej edukacyjny projekt współpracy ponadnarodowej „Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery“, który współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Organizatorem inicjatywy jest Zespół Szkół w Gałkowie Dużym pod dyrekcją Pani Krystyny Warczyk oraz Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat.

„Bez funduszy unijnych nie udałoby się nam zrealizować tych projektów“ mówił dzisiaj w Gałkowie Dużym Burmistrz gminy.

„Tak jak autostrady, tak nasza młodzież potrzebuje solidnego fundamentu jakim jest wysokiej jakości edukacja. Cieszę się, że fundusze unijne, o które w Parlamencie Europejskim walczyliśmy w ramach negocjacji nad wieloletnim budżetem, są tak dobrze pożytkowane w regionie. Zespół Szkół w Gałkowie wydatkuje te środki inwestując w mądry wzrost, w projekty zorientowane na przyszłość –  w edukację, szkolenia, młodzież” powiedział europoseł Ziemi Łódzkiej Jacek Saryusz-Wolski w dniu wydarzenia. „Nasze członkostwo w Unii Europejskiej i środki finansowe do nas płynące z unijnego budżetu to wielka szansa, którą trzeba wykorzystać. Kolejna perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to prawdopodobnie ostatnie siedem „tłustych” lat pod kątem wykorzystywania funduszy. Życzyłbym nam wszystkim, by w regionie było wiele takich projektów, które zmieniają oblicze nie tylko edukacji, ale takich, które wykorzystują potencjał mieszkańców naszego regionu i dają im szansę dalszego rozwoju” dodał europoseł.

Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” to nazwa projektu edukacyjnego w którym wzięło udział 240 uczniów i 20 nauczycieli z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.  Ponad 1,2 mln złotych dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało przeznaczone na lekcje języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli, zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, infrastruktura internetowa), multimedialnego sprzętu dydaktycznego (tablice interaktywne), zakup podręczników dla uczniów i nauczycieli oraz wymianę międzynarodową z angielską szkołą w Forty Hill*.

Celem wtorkowej uroczystej konferencji było pokazanie osiągnięć projektu i utrwalenie dobrych praktyk, które zapoczątkował. 

* źródło: http://zsgalkow.edupage.org/text8/?

Kontakt ze mną