Film europejski w dobie cyfrowej

Parlament Europejski przyjął dziś, zdecydowaną większością głosów sprawozdanie ws. europejskiego filmu w dobie cyfrowej. Raport proponuje zwiększenie dotychczasowych nakładów na marketing i promocję filmów europejskich, wprowadzenie edukacji filmowej, a nawet szerzej – medialnej na wszystkie poziomy nauczania oraz wspieranie tworzenia napisów i dubbingu do filmów europejskich.

Tylko w zeszłym roku, w obiegu w Europie znalazło się 1500 filmów, tj. dwa razy więcej niż filmów amerykańskich. Liczba widzów, którzy obejrzeli filmy europejskie, okazała się odwrotnie proporcjonalna. Dzieje się tak, ponieważ większość europejskich filmów pokazywana jest tylko w kraju, w którym je nakręcono, i rzadko podróżują do innych państw. Poza kinem, które oczywiście stanowi najważniejsze miejsce do projekcji filmów istnieje jednak coraz więcej możliwości legalnego dostępu do filmów w Internecie czy poprzez video na żądanie. To dzięki tym nowym środkom pojawia się miejsce na innowacje oraz trochę większą elastyczność w chronologii mediów.

Przyjmując sprawozdanie europosłowie podkreślili konieczność zrównoważenia finansowania publicznego, które powinno być skupione w większym stopniu na poszerzaniu widowni europejskich filmów oraz zwiększaniu pomocy na promocję i dystrybucję międzynarodową oraz koprodukcję. Wezwali także do zwiększenia liczby europejskich filmów z napisami lub dubbingiem oraz do wprowadzenia edukacji filmowej, a nawet edukacji medialnej na wszystkie poziomy nauczania już od najmłodszych lat. Umożliwiłoby to m.in młodym widzom krytyczne korzystanie z mediów i lepsze zrozumienie proponowanych publiczności treści.

Sprawozdanie jest tylko początkiem debaty na temat potencjału europejskiego filmu w dobie cyfrowej, która będzie kontynuowana podczas Europejskiego Forum Filmowego. Znajdzie również odzwierciedlenie w propozycjach legislacyjnych zapowiadanych przez Komisję Europejską, na które czeka Parlament Europejski oraz cały sektor audiowizualny.

(źródło: Biuro Prasowe Grupy EPL w Parlamencie Europejskim)

Kontakt ze mną