EURONEST – bilans pierwszego pięciolecia i perspektywy współpracy na przyszłość

Europosłowie i parlamentarzyści krajów Partnerstwa Wschodniego spotkają się w przyszłym tygodniu w Brukseli na dwudniowym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST (21-22 marca). Przedmiotem dyskusji na forum plenarnym i w ramach komisji oraz grup roboczych będzie ocena sytuacji w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie, jak również samego unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. Jedna z debat poświęcona będzie również przyszłości tej unikalnej platformy współpracy międzyparlamentarnej, która po 5-latach funkcjonowania i wobec dynamicznej sytuacji politycznej w krajach PW, wymaga zdaniem jej członków reformy.

„Europejska Polityka Sąsiedztwa, w tym jej wschodni wymiar, przeżywa bardzo trudne chwile i dlatego wymaga naszej zwiększonej uwagi i podtrzymania determinacji współpracy po obu stronach, zarówno unijnej, jak i krajów PW. Leży to w najlepszym interesie bezpieczeństwa Europy i jej sojuszników” mówi Jacek Saryusz-Wolski, europoseł PO i pomysłodawca EURONEST.

Swój udział w V Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST zapowiedzieli reprezentanci wszystkich krajów objętych programem Partnerstwa Wschodniego, jak również m.in. komisarz ds. Polityki Sąsiedztwa Johannes Hahn.

„Wyzwaniem dla Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST, jak i całego Partnerstwa Wschodniego, jest znalezienie sposobu na podtrzymanie dialogu i współpracy przy akompaniamencie agresywnej polityki Rosji zawracania krajów PW z ich europejskiej drogi. EPP było prekursorem i inicjatorem EURONEST-u, wierząc, że relacje między parlamentarzystami obu stron mogą przynieść wymierne korzyści. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ta współpraca oparta o wspólnotę wartości musi być podtrzymana” dodał Saryusz-Wolski, który jako przewodniczący rodziny Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w EURONEST, będzie w niedzielę 20 marca przewodniczył spotkaniu chadeckich europosłów z parlamentarzystami z krajów Partnerstwa Wschodniego wywodzącymi się z partii stowarzyszonych z EPP. Poprzedzi ono samo Zgromadzenie Parlamentarne EURONEST.

Podczas dwóch dni obrad i prac w komisjach, jego uczestnicy przyjmą szereg rezolucji, w tym tę dotyczącą wieloletniego budżetu UE i jego wpływu na współpracę gospodarczą z krajami PW, której współautorem jest europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Inne dyskusje i dokumenty związane będą z sytuacją geopolityczną regionu i zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej poszczególnych krajów PW, polityką energetyczną, czy współpracą w zakresie uznawania kwalifikacji i dyplomów. Europejska Partia Ludowa zaproponuje również przyjęcie rezolucji na temat Nadii Sawczenko.  

Zgromadzenie Parlamentarne Partnerstwa Wschodniego EURONEST zostało powołane w 2009 roku i rozpoczęło prace w 2011 roku z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Formalnie zrzesza 120 członków – 60 eurodeputowanych (z 19 krajów członkowskich, ze wszystkich grup politycznych PE) oraz łącznie 60 parlamentarzystów z 6 krajów Partnerstwa Wschodniego (po 10 z każdego kraju objętego programem, tj. Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), przy czym Białoruś nie uczestniczy w EURONEST albowiem parlament białoruski nie jest  uznawany przez Parlament Europejski za wybrany w demokratycznych wyborach, Azerbejdżan zaś zawiesił swoje członkostwo.

Pomysłodawcą i inicjatorem utworzenia tego forum współpracy międzyparlamentarnej UE z państwami wschodniego sąsiedztwa UE, wyprzedzającego samo postanie Partnerstwa Wschodniego, był w 2006 roku Jacek Saryusz-Wolski, ówczesny wiceprzewodniczący PE odpowiedzialny za relacje ze wschodnimi sąsiadami UE.

Kontakt ze mną