Dzień radości: uwolnienie Nadii Sawczenko

Dzisiaj jest dniem radości, ponieważ po 2 latach bezprawnego więzienia uwolniona została Nadia Sawczenko, dzielny żołnierz, ukraińska Joanna d’Arc. Ten sukces jest wynikiem walki Ukrainy i społeczności międzynarodowej, w tym Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Partii Ludowej.

Należy być jednak ostrożnym, co do przepowiadania odwilży w trudnych, wojennych relacjach między Ukrainą a Rosją. Problem tkwi w rosyjskiej agresji, inwazji i okupacji terytorium niepodległej Ukrainy. Nie należy zapominać, że w rosyjskich więzieniach przetrzymywanych jest jeszcze wielu ukraińskich jeńców wojennych. Obawiam się, że dzisiejsze uwolnienie Nadii Sawczenko nie przełoży się niestety na poprawę ich losu, mimo, że każdy z nich w równej mierze zasługuje na wolność. Mam nadzieję, że społeczność międzynarodowa nie ustanie w walce o wolność każdego z nich. Przypadek Nadii Sawczenko jest wyjątkowo spektakularny, dzięki czemu zdobył rozgłos i rozpalił serca Ukrainy i świata. Uwolnienie pozostałych więźniów ukraińskich musiałoby najprawdopodobniej odbyć się na podobnych warunkach: wymiany za aresztowanych przez Ukrainę żołnierzy rosyjskich wojsk okupacyjnych walczących z Ukrainą na jej własnym terytorium.

Uważam, że decyzja Władimira Putina, aby przystać na wymianę więźniów była spowodowana oczekiwaniami rosyjskiego aparatu siłowego. Uwolnienie dwóch oficerów wywiadu wojskowego GRU przetrzymywanych na Ukrainie pomoże mu podtrzymać lojalność rosyjskiego wojska, wywiadu wojskowego, służb specjalnych. Sądzę, że Vladimir Putin nie zabierze dzisiaj głosu, chcąc zminimalizować znaczenie dzisiejszego wydarzenia. Jest to dla niego tylko wymiana jeńców: w jego mienianiu słusznie skazanej Nadii Sawczenko za dwóch niesłusznie zatrzymanych i skazanych oficerów GRU – „bohaterów rosyjskiej inwazji”.

Dla Petra Poroszenko uwolnienie Nadii Sawczenko to znaczące prestiżowe zwycięstwo, ponieważ jako prezydent Ukrainy prowadził poufne negocjacje ze stroną rosyjską,. Jest to również sukces Batkiwszczyny – partii Julii Tymoszenko, z listy której została wybrana do parlamentu ukraińskiego Nadia Sawczenko. Ze względu na ogromną popularność Nadii Sawczenko oraz jej autorytet moralny, od dawna spekuluje się, że jej powrót może istotnie wpłynąć na krajobraz polityczny Ukrainy. Teraz przede wszystkim cieszmy się, wraz z Ukrainą, z tego, że Nadia jest wolna i wróciła do domu, a o ewentualnym jej zaangażowaniu w politykę debatujmy w przyszłości.

Kontakt ze mną