10 czerwca finał X edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w sesji plenarnej X edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, którego finał odbędzie się 10 czerwca (piątek) w godz. 10.00-14.00 w Europejskim Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi Instytutu Europejskiego w Łodzi (ul. Piotrkowska 258/260).

Opis projektu 

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i Regionu zainicjowany przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego w 2006 r. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także udziału w cyklu debat, wykładów, negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania się w projekty regionalne oraz europejskie. Każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni.

Przez ponad 3 miesiące (od marca do maja br.) uczestnicy projektu cyklicznie spotykali się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, gdzie pracowali wspólnie we frakcjach, poznawali zasady negocjacji, aby ostatecznie wypracować tekst rezolucji na finalne posiedzenia X edycji MPE. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz formalnym. 

W X edycji MPE uczestniczyło ponad 90 uczniów z 22 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi,  Kutna, Łęczycy, Pajęczna, Piotrkowa Tryb., Zduńskiej Woli i Zgierza).

Projekt ma charakter konkursu. Uczestnicy oceniani są indywidualnie – otrzymują punkty za frekwencję, aktywność, rezultat z testów, opracowane stanowiska rezolucji i udział w sesji plenarnej X edycji MPE. Współorganizatorem inicjatywy jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finałowej sesji plenarnej – Instytut Europejski w Łodzi.

W nagrodę zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami osobiście zapoznają się z zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej podczas wyjazdu studyjnego do siedziby Parlamentu Europejskiego.

Nagrodą dla Laureatów projektu jest wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu Europejskiego ufundowany przez europosła J. Saryusz-Wolskiego.

Kontakt ze mną