Ustrój, Instytucje i Traktaty Unii Europejskiej

Jako zastępca członka komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii biorę udział w pracach, które mogą mieć znaczący wpływ na dalszy wzrost gospodarczy UE.

Aktualności
Warszawa, 22-03-2019

Unia Europejska potrzebuje reform

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie