1 Łódź, 01-03-2018
Ruszyły zapisy do XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski wraz z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz województwa łódzkiego do udziału w XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.

Dlaczego Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE)?
 

- To cykliczny i flagowy projekt  europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w którym - do tej pory - wzięło udział ponad 1500 uczestników. 

- Inicjatywa sprzyja rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości poprzez zaangażowanie w debatę młodzieży z regionu łódzkiego w sprawy ważne dla Polski i Unii Europejskiej.

- ​Uczestnicy MPE, w ramach projektu, mają możliwość poszerzenia wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności takich jak praca zespołowa, strategie negocjacyjne czy publiczne przemówienia.

- Jego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego oraz zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. 

 

Jak przebiega projekt?
 

- W ramach MPE uczniowie uczestniczą w serii wykładów tematycznych i pracują w grupach reprezentujących frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim. 

- Do ich zadań należy m.in. opracowanie projektów rezolucji, napisanie testu wiedzy o UE oraz rozprawki.

- Ocenie podlega każdy z uczestników - indywidualnie w rozróżnieniu na uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


Jak się zgłosić?
 

- Z każdej szkoły w projekcie może wziąć udział od 1 do 7 uczniów. Uczestników MPE zgłaszają nauczyciele wysyłając kartę zgłoszeniową do 12 marca br. na adres biuro@jaceksaryusz-wolski.pl


Pobierz kartę zgłoszeniową


I spotkanie dla uczniów
 

- 15 marca (czwartek) 2018 r., o godz. 15.30 w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) odbędzie się pierwsze spotkanie dla uczniów zgłoszonych do projektu.


Nagrody
 

- Głównymi nagrodami dla laureatów XII edycji MPE, ufundowanymi przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, są wyjazdy studyjne do Brukseli.

Zapoznaj się z:
 

Regulaminem projektu

Harmonogramem spotkańSerdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Wszelkie pytania dot. projektu proszę kierować do: p. Agaty Rokseli (tel. 507 255 032; agata.roksela@jaceksaryusz-wolski.pl).
 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie