1 Łódź, 19-06-2017
Znamy laureatów XI edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu zainicjowany przez dra Jacka Saryusz-Wolskiego, posła do Parlamentu Europejskiego w 2006 r. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów czy negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania w projekty regionalne oraz europejskie.

Przez ponad 4 miesiące (od marca do czerwca) ponad 60 uczniów z 16 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Zgierza, Kutna i Pajęczna) cyklicznie spotykało się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. W ramach projektu pracowali wspólnie we frakcjach, poznając zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych oraz indywidualne pisząc projekty rezolucji na temat „Europejskiej polityki migracyjnej”. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni prowadzony przez specjalistów.

Projekt ma charakter konkursu zorganizowanego z podziałem na typy szkół. Uczniowie zbierają punkty za poszczególne elementy.

W sumie do zdobycia w całym projekcie było 65 pkt.
Uczniowie oceniani byli mi.in za:     

 • frekwencję;
 • aktywność;
 • test wiedzy o UE;    
 • opracowane stanowiska rezolucji frakcji;     
 • indywidualna rozprawka; *film pt. „Co dała mi Unia Europejska”;*udział w sesji plenarnej XI edycji MPE (Finał składający się z 2 minutowych wystąpień indywidualnych uczestników nt. „Europejska polityka migracyjna” oceniany przez jury).

Finałowe zmagania uczestników oceniało jury w składzie:

 • Europoseł Jacek Saryusz-Wolski
 • Dyrektor Janusz Moos  (łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) 
 • Konrad Dziurdzia - Koordynator Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi

Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, przygotowaniem merytorycznym oraz formalnym.  

Współorganizatorem obecnej edycji projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finału przedsięwzięcia - Instytut Europejski w Łodzi oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Oto lista najlepszej 12-stki XI edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

KATEGORIA GIMNAZJA

 • I MIEJSCE
  Anna Drzymała - Gimnazjum nr 1 w Łodzi 
 • II MIEJSCE
  Kornelia Jasiuk - Gimnazjum nr 29  w Łodzi
 • III  MIEJSCE
  JAKUB ZNYK - Społecznego Gimnazjum nr 1 STO w Łodzi 
 • IV MIEJSCE
  Henryk Wójtowicz - Gimnazjum nr 1 w Łodzi 
 • V MIEJSCE
  Krystian Stepuch- Gimnazjum nr 19 w Łodzi 
 • VI MIEJSCE
  Juliusz Czerwiński - Gimnazjum nr 15 w Łodzi 


KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

 • I MIEJSCE
  Anna Balcerzak - Zespół Szkół w Pajęcznie
 • II MIEJSCE
  Julia Zawierucha - XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • III MIEJSCE
  ex æquo
  Jagoda Zawierucha - XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
  Jakub Kopeć - XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • IV MIEJSCE
  Katarzyna Klimczyk - Zespół Szkół w Pajęcznie
 • V MIEJSCE
  Jeremi Borowiec - XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 • VI MIEJSCE
  Antoni Chętko - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego


Laureaci 3 pierwszych miejsc w kategorii  Gimnazja oraz 3 pierwszych miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie a laureatom gratulujemy!

 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie