1 Bruksela, 27-02-2017
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 27.02. - 05.03.2017

W tym tygodniu europosłowie będą obradować na posiedzeniu plenarnym oraz pracować w ramach grup politycznych i komisji parlamentarnych w Brukseli.

Na posiedzeniu plenarnym o bezpieczeństwie gazowym, e-demokracji i przemocy domowej w Rosji. W środę europosłowie wysłuchają informacji na temat niedawnych zmian legislacyjnych zmierzających do depenalizacji przemocy domowej w Rosji. W czwartek odbędzie się głosowanie nad rozporządzeniem o porozumieniach międzyrządowych w zakresie obrotu gazem ziemnym zwiększającym przejrzystość kontraktów i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej oraz sprawozdanie o wpływie rozwoju nowych technologii na demokratyczne procesy polityczne. 

Środa,  01.03.2017, godz. 15.00 - 23.00, Sala plenarna, Parlament Europejski, Bruksela

Czwartek,  02.03.2017, godz. 08.30 - 13.30, Sala plenarna, Parlament Europejski, Bruksela


O ukraińskich więźniach politycznych w Rosji na Krymie. We wtorek fundacja Otwarty Dialog i misja Ukrainy przy Unii Europejskiej organizują w PE konferencję na temat ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji i na okupowanym Półwyspie Krymskim. Wśród zaproszonych panelistów znajdą się m.in. rodziny więzionych aktywistów, ambasador Ukrainy Mykoła Tochytskij oraz Ludmyła Kozłowska, przewodnicząca Fundacji Otwarty Dialog.

Wtorek, 28 lutego, godz. 13.00 - 16.00, sala ASP 5 G305, Parlament Europejski, Bruksela
 

W Brukseli również m.in.:

Limity kadmu w nowym rozporządzeniu nawozowym ich wpływ na geopolitykę, zdrowie, rolnictwo. Obecnie w komisjach parlamentarnych toczą się prace nad tzw. rozporządzeniem nawozowym. Z punktu widzenia polskiego rynku nawozowego, a także konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw rozporządzenie to jest kluczowym aktem prawnym. We wtorek, odbędzie się seminarium poświęcone geopolitycznym, zdrowotnym, komercyjnym oraz rolniczym aspektom rozporządzenia. Organizatorami seminarium są Poseł Jarosław Wałęsa - sprawozdawca opinii w Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) - oraz Profesor Dariusz Rosati - wice-przewodniczący grupy roboczej Grupy EPL ds. Gospodarczych i Środowiskowych. 

Wtorek, 28 lutego, godz. 12:30, lunch roboczy, Salon 6, PE, Bruksela

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook i Google+ 
 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie