1 Bruksela, 23-05-2016 Copyright European People's Party
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 23-29.05.2016

W tym tygodniu europosłowie będą pracować w komisjach parlamentarnych oraz obradować na sesji plenarnej w Brukseli.

W Komisji Spraw Zagranicznych o terroryzmie i wojnie informacyjnej. Europosłowie dyskutować będą o zagrożeniach asymetrycznych i niekonwencjonalnych w Unii Europejskiej. We wtorek spotkają się z koordynatorem polityki antyterrorystycznej UE, Gillem de Kerchove. Omówią także sposoby przeciwdziałania kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez Rosję i propagandzie w mediach społecznościach uprawianej przez radykalne ugrupowania terrorystyczne. W swym sprawozdaniu, Komisja Spraw Zagranicznych wezwie instytucje europejskie do podjęcia działań zmierzających do ochrony młodzieży przed propagandą Państwa Islamskiego oraz do podjęcia działań przeciw rosyjskiej hybrydowej wojnie informacyjnej wymierzonej w państwa bałtyckie.

Wtorek 24 maja, godz. 09:00 - 12:30, godz. 15:00 - 18:30, Bruksela

Parlamencie Europejskim również m.in.*:

"Pakiet gazowy - jak wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne UE?" W poniedziałek w ramach posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań i Energii odbędzie się wysłuchanie publiczne nt. pakietu gazowego. Na jego program złożą się dwa panele: "Pakiet gazowy - jak zmaksymalizować europejską wartość dodaną w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego?" oraz "Unia Energetyczna a wolny rynek - przyjaciele czy wrogowie?". Parlament pracuje obecnie nad stanowiskiem dotyczącym każdego dokumentu wchodzącego w skład pakietu - m.in. rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu oraz rozporządzenia w sprawie umów międzyrządowych w dziedzinie energii. Wysłuchanie publiczne poprowadzi przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek.

Poniedziałek 23 maja, godz. 15:00 - 17:15, Bruksela

Przeciwdziałanie barierom na rynku wewnętrznym UE. Parlament Europejski kończy prace nad sprawozdaniem dotyczącym protekcjonistycznych utrudnień dla przedsiębiorców na jednolitym rynku. W środę w czasie sesji plenarnej w Brukseli odbędzie się debata nad sprawozdaniem będącym mocnym głosem wspierającym dalsze kroki w celu ujednolicenia wspólnego rynku UE. Sprawozdawcą-cieniem raportu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej jest Dariusz Rosati.

Czwartek 26 maja, godz. 11:00, Bruksela

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie