1 Bruksela, 24-04-2016 Copyright European People's Party
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 25-29.04.2016

W tym tygodniu w Brukseli mini-sesja Parlamentu Europejskiego.

Europarlament o sytuacji na Ukrainie. W poniedziałek i wtorek (25-26.04) odbędzie się trzecie posiedzenie Parlamentarnej Komisji Stowarzyszenia UE-Ukraina. Europosłowie i reprezentanci ukraińskiej Rady Najwyższej będą omawiali obecną sytuację polityczną na Ukrainie, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania porozumienia mińskiego, współpracę z UE w zakresie energetyki oraz wdrażanie umowy stowarzyszeniowej i reform. Wydarzeniem towarzyszącym posiedzeniu komisji będzie konferencja poświęcona bezpieczeństwu sektora energii nuklearnej w 30-stą rocznicę katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Członkiem komisji jest europoseł Jacek Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy.

Poniedziałek 25 kwietnia, godz.15:30-19:00, Parlament Europejski, Bruksela

Wtorek 26 kwietnia, godz. 9:00-12:30, Parlament Europejski, Bruksela


Mini-sesja plenarna. W środę (27.04) na sesji plenarnej odbędzie się m.in. debata nad pytaniem ustnym do Komisji Europejskiej i Rady w sprawie sytuacji dzieci w transgranicznych procedurach związanych z przyznaniem opieki czy adopcją. Parlament nawiązuje do rewizji  rozporządzenia Bruksela II bis (dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej), która ma zostać przedstawiona pod koniec czerwca br., podkreślając, że każda decyzja sądu powinna bazować na najlepszym dla dziecka rozwiązaniu. Europosłowie wskazują także na potrzebę większej współpracy wymiarów sprawiedliwości i odpowiednich urzędów w sprawach transgranicznych adopcji.

Program mini-sesji plenarnej

Środa-czwartek 27-28 kwietnia, Parlament Europejski, Bruksela

W Parlamencie Europejskim również m.in.*:

Zwalczanie antyunijnej propagandy. Podczas wtorkowego (26.04) spotkania Komisji Kultury i Edukacji zaprezentowana zostanie opinia w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich. Główne elementy strategii to potrzeba wsparcia dla niezależnych mediów i szkolenia dziennikarzy, wsparcie edukacji medialnej w społeczeństwie oraz efektywna strategia informacyjna na temat polityk UE.

Wtorek, 26 kwietnia 2016, 9:00 - 12:30, Parlament Europejski, Bruksela

Uczciwe płacenie podatków przez przedsiębiorstwa w UE. We wtorek (26.04) podczas posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych odbędzie się głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (DAC4). To pierwszy dokument z komisyjnego pakietu w sprawie unikania płacenia podatków przez przedsiębiorstwa, który trafił do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie wzywa do zwiększenia przejrzystości w odniesieniu do informacji podatkowych, poprzez wprowadzenie sprawozdawczości w podziale na kraje dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Ma to na celu między innymi ułatwienie kontroli przedsiębiorstw, które unikają płacenia podatków w miejscu, gdzie prowadzą działalność.

Wtorek 26 kwietnia, godz. 11.45-12.30, Parlament Europejski, Bruksela

*źródło: serwis prasowy Grupy EPL

W regionie:

Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE). W czwartek (28.04) w łódzkim biurze europoselskim odbędzie się piąte spotkanie dla młodzieży biorącej udział w X edycji MPE. W programie e-spotkanie z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim, który przybliży młodzieży tematykę polityki energetycznej UE. Więcej o projekcie

Czwartek, 28 kwietnia, godz.15:30 - 17:00, łódzkie biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, ul. Rewolucji 1905r. nr 9, Łódź. 

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski Facebook i Google+

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie