1 Bruksela, 03-04-2016
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 4-8.04.2016

W najbliższym tygodniu w Parlamencie Europejskim w Brukseli spotkania komisji parlamentarnych, grup politycznych i przygotowania do kwietniowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Zgromadzenie Polityczne Europejskiej Partii Ludowej.
W poniedziałek i wtorek (4-5.04) przedstawiciele partii członkowskich Europejskiej Partii Ludowej (EPL) – największej paneuropejskiej partii politycznej, której wiceprzewodniczącym jest Jacek Saryusz-Wolski, zbiorą się w Brukseli na Zgromadzeniu Politycznym EPL. Dominującym tematem będzie walka z terroryzmem (członkowie EPL przyjmą rezolucję w tej sprawie) i problem migracji. Zgromadzenie Polityczne definiuje polityczne cele EPL, przygotowuje stanowisko partii przed Kongresami, decyduje o przyjęciu nowych członków oraz o budżecie pratii.

Poniedziałek-wtorek 4-5 kwietnia, Bruksela

Spotkanie z komisarzami UE z rodziny Europejskiej Partii Ludowej. We wtorek (5.04) Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w tym jej wiceprzewodniczący Jacek Saryusz-Wolski, spotka się z komisarzami UE wywodzącymi się z partii członkowskich EPL, m.in. z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Przedmiotem dyskusji będą bieżące sprawy europejskie. Będzie to pierwsze spotkanie Prezydium Grupy EPL z komisarzami po atakach terrorystycznych w Brukseli, które zabiły 32 osoby i raniły ponad 300, z których 80 nadal przebywa w szpitalu.

Wtorek 5 kwietnia, Bruksela

Przygotowania do kwietniowej sesji plenarnej. W tym tygodniu Parlament Europejski przygotowuje się do sesji plenarnej, która odbędzie się w Strasburgu pomiędzy 11 a 14 kwietnia. Grupa EPL będzie zabiegała o to, by Konferencja Przewodniczących, która zbierze się w czwartek 7 kwietnia, by zatwierdzić ostateczny program posiedzenia plenarnego w Strasburgu, zgodziła się na debatę w sprawie walki z terroryzmem i by Parlament Europejski zatwierdził w głosowaniu porozumienie, które zawarł z Radą w grudniu 2015 roku w sprawie przekazywania danych pasażerów linii lotniczych, tzw. PNR.

Wstępny program sesji plenarnej

W Parlamencie Europejskim również:*

Europejski przemysł – potrzebne stabilne finansowanie
. W czwartek (7.04) na forum komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) przedstawiona zostanie opinia w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 w kontekście przyszłości europejskiego przemysłu. Dokument wzywa do zapewnienia stabilnego finasowania istniejących programów, takich jak „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF), Horyzont 2020 i COSME, kluczowych dla osiągnięcia europejskich celów w zakresie badań i innowacji. Opinia odnosi się także do sposobów budżetowania nowych instrumentów finansowych w tym obszarze.

Czwartek 7 kwietnia, Parlament Europejski, Bruksela

Europejski kongres Młodych Rolników. W czwartek (7.04) odbędzie się trzecia edycja Kongresu Młodych Rolników, którego organizatorem jest Grupa Europejskiej Partii Ludowej, której wiceprzewodniczącym jest europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Wydarzenie to ma służyć promocji ludzi młodych osób zajmujących się rolnictwem m.in. poprzez dokonanie prezentacji ich osiągnięć na forum europarlamentu.  W trakcie Kongresu odbędzie się dyskusja z przedstawicielami organizacji rolniczych, w tym z reprezentantami Europejskiej Rady Młodych Rolników, przedstawione zostaną projekty z krajów członkowskich wyłonione do konkursu dla najlepszego rolnika i wytypowany zostanie tegoroczny zwycięzca.

Czwartek 7 kwietnia, Parlament Europejski, Bruksela

Odpowiedzialne zarządzanie lasami. We wtorek (5.04) odbędzie się w Parlamencie Europejskim konferencja poświęcona roli lasów w kontekście rolnictwa, przemysłu oraz dbałości o klimat i przyrodę, również w świetle realizacji celów klimatycznych Europa 2020, zrównoważonego wykorzystania lasów, bioróżnorodności, czy biogospodarki. Konferencja zgromadzi przedstawicieli świata nauki, biznesu, mediów i decydentów. Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych (EUSTAFOR), które obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę swojego powstania.

Wtorek 5 kwietnia, Parlament Europejski, Bruksela

III spotkanie Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego. We wtorek (5.04) w łódzkim biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego odbędzie się trzecie spotkanie Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, w którym udział biorą gimnazjaliści oraz licealiści z Łodzi i województwa łódzkiego. Podczas zjazdu uczniowie dowiedzą się czym jest rezolucja Parlamentu Europejskiego oraz jaki jest proces jej uchwalania. 

Więcej o projekcie

Wtorek 5 kwietnia, godz.15.30, Biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź

Uroczystość Rozdania Nagród i Wyróżnień laureatom V edycji konkursu ,,Europejska Pisanka”. W piątek (8.04) europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w Gali podsumowującej konkurs "Europejska Pisanka”. Prace nadesłało ponad 300 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego. 

Więcej o konkursie 

Piątek 8 kwietnia, godz.16.00, Biuro europosła Jacka Saryusz-Wolskiego, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, Łódź

*źródło: dział prasowy Grupy EPL


Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ i www.saryuszwolski.pl

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie