1 17-01-2016
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 18-22.01.2016

W najbliższym tygodniu w Strasburgu sesja planarna europarlamentu podczas której odbędzie się m.in debata podsumowująca minioną prezydencję luksemburską i omawiająca priorytety prezydencji holenderskiej w Radzie UE, debata o sytuacji w Polsce, a także podsumowująca grudniową Radę Europejską. 

Tydzień w pigułce

Konferencja prasowa polskiej delegacji PO-PSL w związku z debata o sytuacji w Polsce we wtorek 19 stycznia o godz. 15:15 przy sali plenarnej europarlamentu.

Europejska klauzula wzajemnej obrony. W środę (20.01) europoseł Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i jej frakcji w Parlamencie Europejskim, weźmie udział w debacie na temat stosowania europejskiej klauzuli wzajemnej obrony, czyli Art. 42 (7) TUE, do którego odwołała się po raz pierwszy w listopadzie zeszłego roku, po atakach terrorystycznych w Paryżu, Francja. W Art. 42 (7) Traktatu o Unii Europejskiej czytamy, że „W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych”. Zgoda na taką pomoc została udzielona jednomyślnie przez ministrów obrony państw członkowskich UE. Zakres tego wsparcia jest już dalej kwestią bilateralnych ustaleń – w tym przypadku - Francji z rządami krajów UE. Pozostaje niewyjaśnione jaką rolę powinny przy stosowaniu Art. 42 (7) odgrywać dalej struktury europejskie.

Środa 20 stycznia, ok. godz. 20:00, Parlament Europejski, Strasburg – debata plenarna

Czwartek 21 stycznia, godz. 12:00, Parlament Europejski, Strasburg – głosowanie plenarne nad rezolucją


Postępy w reformach w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie w świetle podpisanych umów stowarzyszeniowych z UE. W środę (20.01) europosłowie przedyskutują stan reform, do których zobowiązane są Gruzja, Mołdawia oraz Ukraina w związku z podpisanymi z Unią Europejską umowami stowarzyszeniowymi. Europosłowie skupią się na trzech priorytetowych obszarach reform, niezbędnych by kraje te mogły z sukcesem wdrażać postanowienia umów stowarzyszeniowych, tj. reformie wymiaru sprawiedliwości, walce z korupcją oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Środa 20 stycznia, ok. godz. 19:00, Parlament Europejski, Strasburg – debata plenarna

Czwartek 21 stycznia, godz. 12:00, Parlament Europejski, Strasburg – głosowanie plenarne nad rezolucją


W Parlamencie Europejskim również*:

Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży
. W poniedziałek (18.01) odbędzie się debata, a we wtorek (19.01) głosowanie nad sprawozdaniem w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych. Raport skupia się  na kreowaniu partnerstw pomiędzy sektorem edukacji a biznesem, a także włączeniu samej młodzieży i reprezentujących jej interesy organizacji we wszelkie działania na rzecz poprawy jej sytuacji na rynku pracy. Zwraca także uwagę na konieczność rozwoju umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie młodzieży oraz na tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw i ułatwianie młodym ludziom zakładania własnych firm. Główny nacisk położony jest na kształcenie ku przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji. Sprawozdanie wskazuje także na potrzebę wspierania młodzieży z grup nieuprzywilejowanych w uzyskiwaniu odpowiednich umiejętności zawodowych i społecznych.

Poniedziałek 18 stycznia, godz. 17:00, debata plenarna, PE, Strasburg

Wtorek 19 stycznia, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg


Jednolity Rynek Cyfrowy. W środę (20.01) podczas sesji plenarnej, posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują nad dokumentem dotyczącym jednolitego rynku cyfrowego. Sprawozdanie skupia się na działaniach mających na celu urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej m.in. w obszarze budowy infrastruktury cyfrowej, rynku dostaw paczek, funkcjonowania platform internetowych, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów w Internecie, reformy praw autorskich, zwalczania nielegalnych treści w Internecie, sprzedaży online czy ochrony danych osobowych.

Wtorek 19 stycznia, godz. 9:00, Parlament Europejski, Strasburg - debata plenarna

Środa 20 stycznia, godz. 12:30, Parlament Europejski, Strasburg - głosowanie plenarne

* źródło: Biuro prasowe Grupy EPL


Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie