1 Bruksela, 04-12-2015
Europosłowie za zlikwidowaniem wiz dla obywateli Ukrainy i Gruzji

Jacek Saryusz-Wolski, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy, jest jednym z sygnatariuszy listu, w którym grupa europosłów zwraca się do szefa Komisji i  Rady Europejskiej, a także szefowej unijnej dyplomacji i wybranych komisarzy, z apelem o zniesienie obowiązku wizowego w stosunku do obywateli Ukrainy i Gruzji.

W liście europosłowie podkreślają, że bezwarunkowe zniesie wiz w stosunku do obywateli Ukrainy, jak i Gruzji, odzwierciedlałoby przywiązanie Unii Europejskiej do jej polityki wobec wschodniego sąsiedztwa, które znajduje się pod stałą presją wojskową, polityczną, gospodarczą i propagandową. Autorzy listu wierzą, że tego typu krok ze strony Unii Europejskiej wzmocniłby determinację Ukrainy i Gruzji, by podążać drogą reform w kierunku „pozytywnych demokratycznych zmian“ w tych krajach.

List europosłów [EN]
 

 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie