1 31-08-2015 Jacek Saryusz Wolski fot. Copyright © European People's Party
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 31.08-4.09.2015

W kierunku europejskiej unii energetycznej. W poniedziałek (31.08) podczas pierwszego po przerwie wakacyjnej spotkania komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, której członkiem jest Jacek Saryusz-Wolski, europosłowie przedyskutują m.in. projekt europejskiej unii energetycznej. 

Pełny program poniedziałkowego spotkania komisji AFET

Poniedziałek, 31 sierpnia, godz. 15:00 – 18:30, Parlament Europejski, Bruksela

Zgromadzenie Polityczne EPL. We wtorek i środę  (1-2.09) Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL), weźmie udział w posiedzeniu Zgromadzenia Politycznego EPL. Jednym z głównych tematów Zgromadzenia będzie nadchodzący październikowy Kongres EPL (21-22.10, Madryt). Zgromadzenie Polityczne EPL definiuje polityczne cele partii, przygotowuje stanowisko przed Kongresami, decyduje m.in. o przyjęciu nowych członków oraz o budżecie partii. 

Wtorek 1 września, godz. 15:00 – 18:30, Bruksela 

Środa 2 września, godz. 9:00 – 13:00, Bruksela


Spotkanie z komisarzami EPL. We wtorek (1.09) Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w spotkaniu Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej z szefem Komisji Europejskiej i 13 komisarzami wywodzącymi się z partii członkowskich EPL. Spotkania te odbywają się raz w miesiącu, w tygodniu poprzedzającym posiedzenia planarne europarlamentu w Strasburgu, i służą przedyskutowaniu w gronie europejskich decydentów z rodziny EPL najważniejszych problemów jakie stoją przed UE.

Wtorek 1 września, godz. 20:00, Bruksela

Spotkanie Biura Grupy EPL w Katowicach. Bezpieczeństwo energetyczne UE w wymiarze zewnętrznym i europejska polityka obronna będą głównymi tematami posiedzenia Biura Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Katowicach 3 i 4 września. Dyskusja będzie toczyła się wokół projektu dwóch strategicznych dokumentów politycznych europejskiej chadecji, w których europosłowie apelują o stworzenie wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej UE, skoordynowanej ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Pozwoliłaby ona Europie zmniejszyć zależność od jednego dostawcy energii oraz wzmocnić odporność na zewnętrzne szoki geopolityczne. W kontekście unijnej polityki obronnej Grupa EPL wskazuje na konieczność wypracowania kompleksowego podejścia do zjawiska wojny hybrydowej i podkreśla znaczenie solidarności oraz współpracy transatlantyckiej w tym obszarze. Autorem i koordynatorem prac nad oboma dokumentami jest Wice-przewodniczący Grupy EPL ds. zagranicznych, Jacek Saryusz-Wolski. W spotkaniu przewidziany jest udział przedstawicieli rządowych oraz ekspertów z obu dziedzin. 

Czwartek-piątek, 3-4 września, Katowice 

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook i Google+ 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie