1 Strasburg, 08-07-2015 Copyright © European People Party
Parlament Europejski przyjął raport w sprawie Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym

Większością 436 głosów za, przy 241 przeciw oraz 32 wstrzymujących się, Parlament Europejski przyjął dzisiaj swoje zalecenia w sprawie TTIP. Raport, przygotowany przez Bernda Lange (S&D) jest efektem kompromisu między głównymi ugrupowaniami w Parlamencie Europejskim - chrześcijańską demokracją (EPL), socjalistami (S&D), liberałami (ALDE) i konserwatystami (EKR).  By TTIP wszedł w życie, ostateczne porozumienie wynegocjowane przez Komisję Europejską, musi być zatwierdzone przez PE i parlamenty narodowe.
 

Posłowie wezwali Komisję do zawarcia zrównoważonego i ambitnego porozumienia, którego efektem będzie szybszy wzrost gospodarczy, powstanie nowych miejsc pracy i wypracowanie globalnych standardów w zakresie prawa pracy, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa żywności. Gospodarki UE mogą wiele zyskać na harmonizacji istniejących regulacji i otwarcia rynku zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych.

Kwestią sporną długo pozostawał ISDS, czyli mechanizm publiczno-prywatnego arbitrażu w zakresie ochrony inwestycji. Przyjęty kompromis postuluje ustanowienie stałego systemu rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor, w miejsce dotychczasowych struktur ad hoc.

PE wezwał także od uwzględnieniu w TTIP tzw. "pakietu mobilności", zawierającego ułatwienia wizowe dla przedsiębiorców i wykwalifikowanych pracowników.

Dotychczas odbyło się dziewięć rund negocjacyjnych TTIP. Przedstawiciele UE i USA obradują w formule "nothing is agreed until everything is agreed" - oznaczającej, że poszczególne rozdziały negocjacji pozostają otwarte aż do zakończenia prac nad całością. Prace toczą się zarówno nad obniżeniem ceł na produkty przemysłowe, płody rolne i surowce jak i na ograniczeniem tzw. barier pozataryfowych, utrudniających wymianę handlową oraz inwestycje bezpośrednie po obu stronach Atlantyku.

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) przyjęła na spotkaniu w Mediolanie dokument programowy poświęcony Umowie o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i polityce handlowej UE. Grupa EPL wezwała w nim do wzmocnienia strategicznego wymiaru partnerstwa transatlantyckiego, zniesienia restrykcji eksportowych dotyczących ropy i gazu ziemnego z USA oraz do ustanowienia nowego mechanizmu sądowej ochrony inwestycji, godzącego interes publiczny i prywatny. Głównym autorem dokumentu był europoseł Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL odpowiedzialny za sprawy zagraniczne.

Kolejna runda rozmów ma mieć miejsce w Brukseli, od 13 do 17 lipca.

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie