1 24-04-2015 Jacek Saryusz Wolski fot. Copyright © European People's Party
Europejscy chadecy za strategicznym partnerstwem handlowym z USA

W przyszłym tygodniu poznamy ostateczna wersje politycznego dokumentu programowego europejskich chadeków dotyczącą negocjowanej obecnie z USA umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Dzisiaj projekt dokumentu przedstawiał w Mediolanie na zjeździe władz Grupy Europejskiej Partii Ludowej, jej wiceprzewodniczący ds. polityk zewnętrznych UE, Jacek Saryusz-Wolski.  W dyskusji uczestniczył m.in. ambasador USA przy UE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Przedstawiając dokument w imieniu Grupy EPL, powiedział: „Wyzwania przed jakimi stoimy zarówno w obszarze gospodarczym, jak i geopolitycznym wymagają od nas jasnego stanowiska, klarownego kierunku politycznego w jakim będziemy zmierzać, racjonalnych decyzji oraz jedności Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dlatego europejscy chadecy wypracowali wspólne stanowisko w kwestii rozwoju transatlantyckiego wymiaru handlu i inwestycji. Dokument ten będzie drogowskazem dla wszelkich działań legislacyjnych i politycznych podejmowanych w Parlamencie Europejskim w najbliższym czasie, aż do zakończenia negocjacji” mówił europoseł PO Jacek Saryusz-Wolski w Mediolanie.

Projekt deklaracji Grupy Europejskiej Partii Ludowej podzielony jest na dwie części. Pierwsza dotyczy transatlantyckiego wymiaru handlu międzynarodowego, druga zaś globalnego kontekstu polityki handlowej Unii Europejskiej. 

„Relacje Transatlantyckie w obszarze handlu, w tym negocjowana umowa TTIP, mają znaczenie znacznie wykraczające poza same aspekty ekonomiczne. To porozumienie oparte na wspólnej ambicji, na wspólnych wartościach politycznych i interesach gospodarczych. To partnerstwo, które ma potwierdzić strategiczne i oparte na wzajemności relacje pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Unia i Stany Zjednoczone nie ustanowią standardów dla globalnego handlu, zrobią to inni, np. Chiny i Rosja.“ dodał.

„TTIP może być kamieniem milowym dla zinstytucjonalizowania najsilniejszego dotychczas partnerstwa politycznego i w obszarze handlu międzynarodowego. Dla Europy, której sąsiedztwo - zarówno wschodnie jak i południowe – płonie, pozostając nie bez znaczenia dla jej bezpieczeństwa i dobrobytu, potwierdzenie i umocnienie transatlantyckich więzi ma kluczowe znaczenie. To kolejna kotwica naszego bezpieczeństwa. Europa nie może pozwolić sobie na to, by w świetle rosnącej konkurencji i zwrotu Stanów Zjednoczonych ku Azji, pozostać na marginesie” zaznaczył Saryusz-Wolski.

„Potrzebujemy tego sukcesu w postaci ambitnej umowy handlowej; umowy racjonalnej w swoich zapisach, która nie tylko zniesie bariery celne, ale wpłynie na przybliżenie i współtworzenie przez obie strony przyszłych regulacji prawnych i standardów przemysłowych i handlowych oraz wpłynie na środowisko regulacyjne, które jest tak istotne dla rozwoju biznesu i dla przedsiębiorców po obu stronach Atlantyku” dodał.

W deklaracji Grupa EPL zajmuje stanowisko w sprawie najważniejszych i budzących najwięcej kontrowersji aspektów związanych z negocjowaną umową TTIP, w tym tych dotyczących konkurencji w sektorze energetycznym, zamówień publicznych, mobilności, uznawania kwalifikacji, mechanizmu rozwiązywania sporów inwestorskich (ISDS), czy ochrony określonych europejskich norm i standardów.

Dokument opowiada się za poświęceniem specjalnego rozdziału energii oraz ochronie energochłonnych przemysłów (co jest kluczowe dla polskiego przemysłu, w tym chemicznego), do czasu uwolnienia przez USA eksportu gazu do Europy oraz wyrównania cen energii i warunków konkurencji po obu  stronach Atlantyku.

W kontekście globalnym europejscy chadecy wskazują m.in. na znaczenie współpracy gospodarczej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w tym umów o pogłębionych i całościowych strefach wolnego handlu (DCFTA) ze wschodnimi sąsiadami Unii, jak również wyrażają poparcie dla ratyfikacji umowy handlowej pomiędzy UE i Kanadą (CETA). Wzywają również do przyspieszenia negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami TiSA (Trade in Services Agreement) oraz porozumień z regionalnymi ugrupowaniami integracyjnymi, w tym Mercosur i ASEAN.

Dokument programowy Grupy EPL zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, a następnie przetłumaczony na wszystkie języki urzędowe UE i także opublikowany. Znajdzie również odbicie w programie politycznym EPL przygotowywanym na jesienny Kongres Europejskie Partii Ludowej w Madrycie.

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie