1 13-04-2015 Copyright © European Parliament
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 13-17.04.2015

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim (PE) w Brukseli tydzień spotkań komisji parlamentarnych, grup politycznych i półdniowa sesja plenarna.

Program sesji plenarnej

Przyszłość Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. W  poniedziałek i wtorek (13-14.04) europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w spotkaniu komisji spraw zagranicznych PE, podczas którego przedyskutowana zostanie m.in. kwestia przeglądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (dokument roboczy) oraz bieżąca sytuacja w Jemenie. W czasie poniedziałkowego posiedzenia odbędzie się również wysłuchanie publiczne na temat wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz perspektywy stabilności politycznej regionu.
Oglądaj obrady na żywo od godz. 15:00 - link
Poniedziałek-wtorek 13-14 kwietnia, Parlament Europejski, Bruksela

Europejska Partia Ludowa o ochronie wartości. We wtorek (14.04) Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) - największej paneuropejskiej partii politycznej, do której należy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, weźmie udział w pracach nad dokumentem o promocji i ochronie Unii i wartości europejskich. Będzie to jedna z deklaracji przyjętych podczas październikowego Kongresu EPL w Madrycie.
Wtorek 14 kwietnia, godz.9.00, siedziba EPL, Bruksela

W Parlamencie Europejskim w tym tygodniu również:

Jakość paliw i zmiany w OZE
. We wtorek (14.04) członkowie komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności (ENVI) zagłosują nad zmianą dyrektywy o jakości paliw i wspieraniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Głównym założeniem jest ograniczenie zawartości biopaliw pochodzenia rolniczego w paliwach. W negocjacjach z Radą utrzymany został bezpieczny dla poziom 7 procent, który pozwoli na utrzymanie rodzimej produkcji opartej na polskim rzepaku i bioetanolu, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko i zmiany klimatu. Przyjęcie dokumentu przez Parlament przewidziane jest na kwietniową sesję plenarną w Strasburgu (27-30.04).  
Wtorek 14 kwietnia, godz.9.00, Parlament Europejski, Bruksela

Komisarz Elżbieta Bieńkowska gościem ITRE We wtorek (14.04) komisja przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) gościć będzie komisarz Elżbietę Bieńkowską. Podczas debaty z członkami ITRE Pani komisarz przedstawi strategiczne cele KE w obszarze reindustrializacji oraz konkretne plany w dziedzinie polityki przemysłowej na 2015 rok.
Wtorek 14 kwietnia 2015 r., godz. 15:00, Parlament Europejski, Bruksela

Jednolity Rynek Cyfrowy. We wtorek (14.04) odbędzie się drugie spotkanie Grupy Roboczej PE ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Tematem spotkania będą najważniejsze bariery na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Oprócz posłów do Parlamentu Europejskiego weźmie w nim udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip, który przedstawi plany KE w związku z planowanym na 6 maja br. przyjęciem strategii dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego, a także przedstawiciele przedsiębiorców i konsumentów. Głos zabiorą m. in. przedstawiciele grupy Allegro, skupiającej platformy e-commercowe, a także fińskiej firmy Rovio słynącej ze stworzenia bestsellerowej aplikacji “Angry Birds”.
Wtorek 14 kwietnia 2015 r., godz. 15:00, Parlament Europejski, Bruksela

Wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii. W czwartek (16.04) komisja zatrudnienia i spraw socjalnych (EMPL) przyjmie opinię w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii. Opinia jest wkładem do dyskusji na temat efektów polityki spójności opublikowanych w 6 raporcie nt. spójności oraz na temat koniecznych działań mających na celu przywrócenie trwałego i zrównoważonego wzrostu w Europie. Pomimo faktu, że kryzys gospodarczy w pewnym stopniu osłabił pozytywne efekty polityki spójności, fundusze strukturalne pozostają nadal głównym instrumentem inwestycyjnym w UE niwelującym skutki kryzysu. Opinia wskazuje, iż w przyszłości należy jeszcze efektywniej wykorzystać Europejski Fundusz Społeczny tak, aby zwiększyć jego wpływ na poprawę zatrudnienia w Europie.
Czwartek 16 Kwietnia, godz. 9:30, Parlament Europejski, Bruksela

Komisja prawna opiniuje TTIP. W czwartek (16.04) w komisji prawnej (JURI) odbędzie się głosowanie opinii dotyczącej Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Komisja JURI  odniesie się głównie do kwestii regulacyjnych oraz ISDS - systemu rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem 
Czwartek 16 kwietnia, godz.10.00, Parlament Europejski, Bruksela

W regionie:
Młodzieżowy Parlament Europejski (MPE).
 W środę (15.04) o godz. 15.30 w łódzkim biurze poselskim Jacka Saryusz-Wolskiego (ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, III p.) rozpocznie się piąte spotkanie dla młodzieży biorącej udział w IX edycji MPE, podczas którego uczniowie dopracują projekty rezolucji nt "Partnerstwa Wschodniego ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji na Ukrainie". 
Środa 15 kwietnia , godz. 15:30, Biuro Poselskie Jacka Saryusz-Wolskiego, Łódź

Eurolekcja o Parlamencie Europejskim dla licealistów. We piątek (17.04) przedstawiciele biura europosła Jacka Saryusz-Wolskiego poprowadzą eurolekcję, podczas której przybliżą licealistom z Tomaszowa Mazowieckiego historię, kompetencje oraz zasady funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Program „Eurolekcje” to projekt prowadzony z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi oraz woj. łódzkiego.
Piatek 17 kwietnia, godz.10.50, II LO w Tomaszowie Maz. ul. Jałowcowa 10

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie