1 26-01-2015  fot. Copyright © European Parliament
Zapowiedzi najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 26.01 – 1.02.2015

W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim mini-sesja Parlamentu Europejskiego w Brukseli, spotkania komisji parlamentarnych oraz grup politycznych.
 

Prace nad „Gospodarczym NATO” trwają – TTIP. We wtorek (27.01) na połączonym posiedzeniu Komisji Prawnej i Komisji Handlu Międzynarodowego odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat aspektów prawodawczych, arbitrażu międzynarodowego oraz mechanizmu rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorami a państwem (ISDS) w związku z negocjowanym transatlantyckim partnerstwem handlowo - inwestycyjnym (TTIP). Celem spotkania jest utworzenie otwartego forum wymiany poglądów, co do przyszłego ukształtowania równowagi pomiędzy ochroną inwestorów a prawem państw do regulacji w publicznym interesie, w treści TTIP. Spotkanie toczyć się będzie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), środowiska akademickiego, a także zainteresowanych przedstawicieli biznesu. Jacek Saryusz-Wolski jest wiceprzewodniczącym grupy roboczej ds. zagranicznych Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, która obejmuje m.in. prace prowadzone w ramach komisji ds. handlu międzynarodowego.

Wtorek, 27 stycznia, godz. 15.00, Parlament Europejski, Bruksela
 

Jak przeciwdziałać terroryzmowi w UE? W środę (28.01) podczas sesji plenarnej PE, posłowie omówią nowe propozycje w obszarze walki z terroryzmem, w kontekście ostatnich tragicznych zamachów we Francji. W czasie rozmów na poziomie ministrów spraw wewnętrznych i zagranicznych UE uznano, iż Europie potrzebna jest lepsza wymiana informacji wywiadowczych oraz ściślejsza współpraca między agencjami wywiadu UE i państw spoza niej w sprawie śledzenia źródeł finansowania terroryzmu. Grupa EPL – której wiceprzewodniczącym jest Jacek Saryusz-Wolski, uważa iż potrzebne jest wzmocnienie bezpieczeństwa granic, poprzez wprowadzenie sporadycznych kontroli, natomiast zdecydowanie wyklucza zawieszenie systemu Schengen.


Środa 28 stycznia, godz. 15.00, Parlament Europejski, Bruksela 


Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżaco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook
 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie