1 22-01-2015 Herman van Rompuy fot. Copyright © European People's Party
O start-upach i MŚP podczas Dialogu Saint Géry Europejskiej Partii Ludowej

Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej spotkali się w czwartek 22 stycznia w Halles Saint Géry w Brukseli, aby omówić rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w tym również start-upów. Herman van Rompuy, były przewodniczący Rady Europejskiej, podkreślił, że europejskie przedsiębiorstwa są bardzo konkurencyjne, tworząc produkty i usługi, których jakość jest wysoko ceniona przez konsumentów na całym świecie.

 

Uczestnicy konferencji - politycy oraz eksperci - zaznaczali, że małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważną częścią europejskiej gospodarki, lecz skomplikowane regulacje i systemy podatkowe oraz nadmiar biurokracji często utrudniają ich działalność. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatrują w niewystarczająco zintegrowanym rynku europejskim – różnice w zasadach ochrony danych pomiędzy krajami członkowskimi uniemożliwiają mniejszym start–upom rozszerzenie działalności gospodarczej na całą Europę. Uznali przy tym, że wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego może znacząco wzmocnić europejskie przedsiębiorstwa i podnieść ich konkurencyjność.

 

Podczas dyskusji poruszono problemy finansowe i biurokratyczne dotykające wiele mniejszych przedsiębiorstw europejskich, jak również ogromne możliwości, które zintegrowany rynek unijny oferuje europejskim firmom. Europejska Partia Ludowa, której wiceprzewodniczącym jest Jacek Saryusz-Wolski jest zdania, że kraje członkowskie powinny starać się sukcesywnie usuwać niepotrzebne obciążenia biurokratyczne, a banki i inne instytucje finansowe powinny w miarę możliwości wspierać finansowo innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie