1 13-01-2015 Jacek Saryusz-Wolski fot. Copyright © European People's Party
O bieżącej sytuacji na Ukrainie

W czwartek (15.01.2015) przyjmiemy rezolucję, w której wyrazimy swoją ocenę bieżącej sytuacji na Ukrainie i przyjmiemy stanowisko w sprawie relacji UE z Rosją.
W dokumencie, który przygotowuję w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej, podkreślona jest konieczność utrzymania twardego i konsekwentnego stanowiska
UE wobec Rosji, w tym utrzymania i ewentualnego zaostrzenia sankcji, jeśli postanowienia wrześniowego porozumienia mińskiego nie zostaną w pełni wypełnione. Wskazujemy też na działania, jakie należy podjąć w obszarze pomocy finansowej i humanitarnej dla Ukrainy, jak również sektora energetycznego, by zapewnić Unii i jej sąsiadom bezpieczeństwo. Rozwiązanie kryzysu ukraińskiego wiedzie przez zdeterminowane i solidarne działania Unii
i Ukrainy oraz powrót Rosji na drogę respektowania praw sąsiadów i prawa międzynarodowego.

Tekst dokumentu na moim profilu twitter @JSaryuszWolski

Środa 14.01, godz. 15.00 debata plenarna, PE, Strasburg

Czwartek 15.01 godz. 12.00, głosowanie


 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie