1 17-11-2014
Zapowiedzi najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego 17-21.11.2014
Zapowiedzi najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 17-21.11.2014
 

Zgromadzenie Polityczne Europejskiej Partii Ludowej. W poniedziałek oraz wtorek (17-18.11) Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) weźmie udział w Zgromadzeniu Politycznym EPL w Brukseli. Podczas spotkania delegaci podejmą decyzje dotyczące m.in. przyszłorocznego kongresu wyborczego EPL.

Poniedziałek-wtorek 17-18 listopada, Komitet Regionów, Bruksela
 

Komisja Spraw Zagranicznych. W poniedziałek oraz wtorek (17-18.11) odbędzie się posiedzenie komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego (PE), której członkiem jest Jacek Saryusz-Wolski. W programie m.in. dyskusja z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawłem Klimkinem oraz głosowanie nad ratyfikacją umowy stowarzyszeniowej UE w Gruzją.

Program posiedzenia komisji spraw zagranicznych

Poniedziałek-wtorek 17-18 listopada, Parlament Europejski, Bruksela
 

Spotkanie z ministrami ds europejskich EPL. We wtorek (18.11) Jacek Saryusz-Wolski będzie przewodniczył spotkaniu ministrów ds europejskich, którzy wywodzą się z partii członkowskich należących do EPL. Dyskusja ministrów będzie dotyczyła m.in. kwestii unii energetycznej oraz polityki spójności UE.

Wtorek 18 listopada, Bruksela

 

Spotkanie z Komisją Junckera. We wtorek (18.11) wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej J.Saryusz-Wolski będzie uczestniczył w spotkaniu Prezydium Grupy EPL z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem oraz 28 nowymi komisarzami.

Wtorek 18 listopada, Bruksela

 

O wzroście i sytuacji na Ukrainie w Rydze. W czwartek i piątek (20-21.11) Jacek Saryusz-Wolski będzie przebywał w Rydze na posiedzeniu Biura Grupy EPL. Podczas dwudniowego spotkania europosłowie przyjmą dwa strategiczne dokumenty polityczne dotyczące reform i inwestycji w Europie na rzecz generowania wzrostu i miejsc pracy oraz europejskiej odpowiedzi na wojnę na Ukrainie.

Czwartek-piątek 20-21 listopada, Ryga

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie