1 23-10-2014 Jacek Saryusz-Wolski fot. Copyright © European People's Party
Memoriał: Parlament Europejski wzywa Rosję do zaprzestania represji

Parlament Europejski zdecydowanie potępił dzisiaj wniosek rosyjskiego ministerstwa sprawiedliwości do sądu najwyższego o zamknięcie organizacji Memoriał
i zaapelował do rosyjskich władz o jego wycofanie przed zaplanowaną na 13 listopada rozprawą.


- Memoriał - laureat nagrody Sacharowa 2009 - to wielki obrońca  praw człowieka w Rosji i obrońca praedy o Katyniu. Przyczynił się do zachowania pamięci o historii
i stalinowskich represji w celu niedopuszczenia do powtórzenia się historii. Jego rola nie powinna być podważana a próby rosyjskich władz, by uciszyć prawdę są tylko kolejnym wyraźnym dowodem zupełnego lekceważenia jakichkolwiek międzynarodowych norm i standardów i  są niedopuszczalne - powiedział Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. polityki zagranicznej.


Memoriał poddawany jest naciskom ze strony władz rosyjskich między innymi ze względu na krytykę Moskwy w działaniach na Ukrainie. Przyjęta dziś przez PE rezolucja, zainicjowana przez posłów Grupy EPL, wzywa władze rosyjskie do zaprzestania szykanowania stowarzyszenia Memoriał, Ośrodka Praw Człowieka Memoriał, ich członków i wszystkich obrońców prawa człowieka w Federacji Rosyjskiej, oraz apeluje o zapewnienie im możliwość prowadzenia ich zgodnej z prawem działalności w każdych okolicznościach i bez jakiejkolwiek ingerencji.


Wprowadzone w roku 2012 prawo o zagranicznych agentach w Rosji mówi, że wszystkie organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie finansowe
z zagranicy i angażujące się w szeroko definiowaną "działalność polityczną", muszą zarejestrować się, jako "organizacje pełniące funkcje agenta zagranicznego". W przypadku złamania tych zapisów organizacja pozarządowa może spodziewać się kar grzywny, lub nawet nakazu zakończenia działalności. Posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej i ESDZ, by zwiększyły pomoc finansową dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz by objęły instrumentem partnerstwa forum społeczeństwa obywatelskiego UE-Rosja w celu zapewnienia mu trwałego i wiarygodnego wsparcia długoterminowego.

 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie