1 Strasburg, 22-10-2014 Jean Claude Juncker i fot. Copyright © European People's Party
Parlament Europejski: Komisja Junckera wybrana

W środę, 22 października Parlament Europejski zaakceptował nowy skład Komisji Europejskiej pod przewodnictwem byłego premiera Luksemburga Jean-Claude Junckera (za głosowało 423 posłów, przy 209 głosach przeciw i 67 posłach wstrzymujących się od głosu). Dzięki temu nowa Komisja rozpocznie prace w planowanym terminie - 1 listopada 2014.

 

Jean-Claude Juncker przedstawił posłom swoje priorytety na nadchodzące miesiące. Zapowiedział, że nowa Komisja będzie "bardziej polityczna i skuteczna",
a kluczową rolę odgrywać będą jej wiceprzewodniczący odpowiedzialni za koordynację działań w wybranych sektorach, m.in w zakresie stanowienia lepszego prawa
i deregulacji, budowy Unii Energetycznej czy tworzenia wspólnego rynku cyfrowego.

 

Główne cele Junckera to wzmocnienie starań zmierzających do uzdrowienia finansów publicznych państw członkowskich, wdrożenie pakietu inwestycyjnego
w wysokości 300 mld euro przeznaczonego na tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie wzrostu gospodarczego oraz strukturalne reformy gospodarki zmierzające do przywrócenia konkurencyjności Europy po kryzysie.

 

W nowej Komisji Polsce przypadła istotna teka komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Portfolio Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej będzie obejmować tak istotne kwestie jak budowa jednolitego rynku usług, wsparcie współpracy na linii nauka - biznes oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla małych firm.

 

Nowi komisarze uzyskali poparcie głównych sił w Europarlamencie: chadeków (Grupy EPL), socjalistów (S&D) oraz liberałów (ALDE). Krytycznie do przedstawionych propozycji odniosła się skrajna prawica i skrajne lewica.

 

Komisja Junckera – nowa struktura w pytaniach i odpowiedziach

Komisarze 2014-2020 

Program polityczny Przewodniczącego Junckera 
 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie