1 Strasburg, 02-07-2014 Jacek Saryusz-Wolski fot. Copyright © European People's Party
Magnetyczna siła europejskiej cywilizacji

Przemawiając na pierwszej w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego debacie podsumowującej zeszłotygodniowy Szczyt Rady Europejskiej (26-27 czerwca 2014) Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej, europoseł Platformy Obywatelskiej powiedział:


„Szczyt Rady Europejskiej 26 i 27 czerwca był ważny z wielu powodów, ale był doniosły tylko z trzech. Po raz pierwszy głosowanie obywateli miało wpływ, co stanowi precedens, na wybór władz wykonawczych Unii. Wybór ten to Jean Claude Juncker, przedstawiciel desygnowany przez zwycięską partię polityczną - Europejską Partię Ludową, do której należy Platforma Obywatelska. To krok milowy w kształtowaniu nowego ustroju Unii Europejskiej, zbliżaniu do niej obywateli i redukowaniu deficytu demokracji.


Drugi powód, który czyni ostatni Szczyt Rady Europejskiej wyniosłym, to polityczne poparcie wyrażone dla Unii Energetycznej i zasady solidarności w sprawach bezpieczeństwa energetycznego. Są szanse, że projekt ten zostanie wdrożony po to, aby Unia Europejska mogła mieć bezpieczną, tanią i konkurencyjną energię. Zerwie to zależność polityczno-ekonomiczną od monopolistycznego dostawcy oraz sprawi, że wysokie ceny energii nie będą już dławiły naszego wzrostu gospodarczego, zwiększając bezrobocie.


Po trzecie, Szczyt ten dał wyraz przełomowej zmianie w relacjach Unii z naszymi wschodnimi sąsiadami. 27 czerwca Unia podpisała Umowy Stowarzyszeniowe, najdalej jak dotąd idące, z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją - tymi krajami Partnerstwa Wschodniego, których społeczeństwa wybrały europejskie wartości i były gotowe za to płacić najwyższą cenę, cenę własnego życia. To więcej niż pół-członkostwo, to trwały związek i europejska perspektywa. To szansa na demokrację i dobrobyt w tych krajach oraz powrót do europejskiej rodziny narodów Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. To dowód również na to, jak wielka jest magnetyczna siła przyciągania europejskiej cywilizacji i jej unijnego modelu, która wygrywa z czołgami i karabinami , świadcząc o sile europejskiej demokracji i jej wartości.


Zapoznaj się z całym wystąpieniem europosła Jacka Saryusz-Wolskiego
 

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie