1 05-10-2014 Jacek Saryusz-Wolski fot. Copyright © European People's Party
Zapowiedzi najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego 6-12.10.2014

Wysłuchania kandydatów na komisarzy ciąg dalszy. Od poniedziałku (6.10) kontynuowane będą wysłuchania kandydatów na unijnych komisarzy. Przewidzianych jest sześć wysłuchań kandydatów na wiceprzewodniczących Komisji – Dombrovskisa, Bratusek, Ansipa, Mogherini, Katainena oraz Timmermansa, jak również ponowne wysłuchanie kandydata na komisarza ds. usług finansowych Jonathana Hilla. Wszystkie wysłuchania będą transmitowane na żywo na stronie PE. Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział m.in. w poniedziałkowym przesłuchaniu Wysokiej Przedstawiciel ds Polityki Zagranicznej, której zada pytanie dotyczące europejskiej polityki wschodniej (6.10, godz. 18:30). Będzie również uczestniczył w Konferencji Przewodniczących PE, podczas której dojdzie do przesłuchania Fransa Timmermansa –  kandydata na pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność oraz Kartę Praw Podstawowych (7.10, godz. 14:30).

 

Poniedziałek-wtorek 6-7 października, Parlament Europejski, Bruksela

 

Wybór finalistów Nagrody Sacharowa 2014. We wtorek (7.10) członkowie komisji spraw zagranicznych, rozwoju oraz podkomisji praw człowieka Parlamentu Europejskiego zdecydują, kto spośród siedmiu kandydatów trafi na krótką listę nominowanych do tegorocznej Nagrody Sacharowa. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Parlament Europejski w uznaniu za walkę na rzecz swobody myśli i demokracji. Decyzja zostanie podjęta w ramach tajnego głosownia. Posłowie będą musieli wybrać trzech finalistów, którzy zostaną przedstawieni prezydium Parlamentu do ostatecznej decyzji. Laureat Nagrody zostanie wyłoniony przez Konferencję Przewodniczących Parlamentu Europejskiego 16-ego października. Jacek Saryusz-Wolski zaproponował kandydaturę EuroMajdanu.

 

Komunikat prasowy

 

Wtorek,7 października, godz. 17.30 – 19.00, Parlament Europejski, Bruksela

 

Partnerstwo Wschodnie 2.0 We wtorek (7.10) Jacek Saryusz-Wolski – Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wystąpi jako gość honorowy podczas konferencji organizowanej przez brukselski think-tank Martens Center. Dyskusja poświęcona będzie przyszłości unijnego projektu skierowanego do wschodnich sąsiadów Wspólnoty.

 

Program konferencji

 

Wtorek,7 października, godz.13:05, Stanhope Hotel, Rue Du Commerce 9, Bruksela

 

Kongresmeni Stanów Zjednoczonych z wizytą w Parlamencie Europejskim. W środę (8.10) Jacek Saryusz-Wolski, spotka się z Kongresmenami USA. Tematem rozmowy będzie m.in. negocjowana przez Komisję Europejską umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi (TTIP), zwana przez niektórych „ekonomicznym NATO”.

Środa 8 października, godz.14.15, Parlament Europejski, Bruksela

 

Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W piątek (10.10) europoseł Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w  uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i immatrykulacji jego nowo przyjętych studentów.

Piątek,10 października, godz.10.00, Aula 1000- Centrum Dydaktycznego, ul. Pomorska 251, Łódź

 

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi. W sobotę (11.10) Jacek Saryusz-Wolski weźmie udział w Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi. Tematem Kongresu jest „Społeczeństwo Obywatelskie i Demokracja: Rola Mediów”. Europoseł weźmie udział w dyskusji na temat nadziei związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód i jego potencjalnymi skutkami społeczno-gospodarczymi.

Sobota 11 października, godz. 10:00, Łódź

 

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżaco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Q Znajdź Mnie