O mnie

Jestem łodzianinem, doktorem ekonomii, wieloletnim pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Na początku lat 80. byłem zastępcą rzecznika NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej oraz sekretarzem Rady Programowej Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych przy łódzkim Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" (1980-1981). Do początku lat 90. kierowałem Ośrodkiem Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Byłem pierwszym ministrem ds. europejskich Wolnej Polski, jednym 
z architektów oraz negocjatorów stowarzyszenia i członkostwa Polski z Unią Europejską (1991-96, 2000-01). 
 
Od 2004 – dzięki zaufaniu okazanemu mi przez wyborców - jestem posłem do Parlamentu Europejskiego (PE) Ziemi Łódzkiej. W tym samym roku zostałem pierwszym polskim wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
a następnie w 2007 roku pierwszym Polakiem kierującym komisją spraw zagranicznych PE.
 
W latach 2004-2012 przewodniczyłem polskiej delegacji w Grupie EPL Parlamentu Europejskiego. Byłem stałym sprawozdawcą ds. bezpieczeństwa energetycznego w Parlamencie Europejskim. W 2007 r. byłem autorem sprawozdania tej instytucji o wspólnej polityce zagranicznej Unii w dziedzinie energii, autorem m.in. opinii Komisji Spraw Zagranicznych do Rozporządzeniao Bezpieczeństwie Dostaw Gazu (2010 r.) oraz do Mapy Drogowej UE 2050
w dziedzinie energii. Od początku swojej działalności w Parlamencie Europejskim jestem stale zaangażowany w sprawy polityki wschodniej Unii Europejskiej. Byłem inicjatorem powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST, którego byłem wiceprzewodniczącym. Jestem autorem wielu rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. Ukrainy, rosyjskiej presji politycznej na kraje Partnerstwa Wschodniego oraz sprawozdania dotyczącego postępów wschodniego wymiaru Polityki Sąsiedztwa przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w 2013 r. Od 2014 roku sprawuję funkcję stałego sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego ds Ukrainy.

W VIII kadencji Parlamentu Europejskiego jestem członkiem komisji PE
ds zagranicznych oraz komisji ds konstytucyjnych, jak również zastępcą członka
w komisji ds gospodarczych i monetarnych PE. Jestem również członkiem delegacji PE do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina i delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST oraz zastępcą członka w komisji ds współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja.
 
Konsekwentnie wspieram demokratyczne aspiracje na wschodzie Europy. Byłem pomysłodawcą przyznania Nagrody im. Sacharowa osobom szczególnie zasłużonych w walce na rzecz praw człowieka i wolności m.in. białoruskiemu opozycjoniście i kandydatowi na Prezydenta Aleksandrowi Milinkiewiczowi
w 2006 r. oraz rosyjskiej organizacji Memoriał w 2009 r.
 
Jestem założycielem Kolegium Europejskiego w Natolinie, którego byłem rektorem, i Instytutu Europejskiego w Łodzi, ośrodków które wykształciły polskie elity do pracy w instytucjach europejskich. Byłem również wykładowcą warszawskiego Collegium Civitas i członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Wykładałem również na Uniwersytetach w Edynburgu, Grenoble, Lyon, Oxford i Paryżu.
 
Zasiadam obecnie w radach programowych Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, brukselskiego stowarzyszenia TEPSA oraz Friends
of Europe.
  
Miałem zaszczyt otrzymać tytuł Komandora Orderu Polonia Restituta oraz Kawalera Francuskiej Legii Honorowej. Zostałem równiez uhonorowany ukraińskim Orderem Za Zasługi oraz gruzińskim prezydenckim Orderem
Św. Jerzego.

Kontakt ze mną

Biura poselskie:

Zapisz się do newslettera

Q Znajdź Mnie