Unia Gospodarcza i Walutowa

Jako zastępca członka komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii biorę udział w pracach, które mogą mieć znaczący wpływ na dalszy wzrost gospodarczy UE.  

Contact

Bureau de député:

Q Trouvez-moi