Polityka Gospodarcza

W obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, jako zastępca członka komisji ds. gospodarczych i monetarnych oraz członek komisji ds. konstytucyjnych biorę udział w pracach, które mogą mieć znaczący wpływ na dalszy wzrost gospodarczy UE oraz wszelkie zmiany instytucjonalne.  

Vidéo

Contact

Bureau de député:

Q Trouvez-moi