1 04-06-2018
Znamy finalistów XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

Młodzieżowy Parlament Europejski to cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i regionu zainicjowany przez 2006 roku przez europosła Jacka Saryusz-Wolskiego we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie młodzieży możliwości poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, udziału w cyklu debat, wykładów czy negocjacji oraz zachęcenie jej do zaangażowania w projekty regionalne oraz europejskie.

Przez 3 miesiące (od marca do maja) ponad 60 uczniów z 16 szkół z województwa łódzkiego (w tym z Łodzi, Zgierza, Kutna i Pajęczna) cyklicznie spotykało się w biurze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. W ramach projektu pracowali wspólnie we frakcjach (przydzielonych na podstawie napisanego testu światopoglądowego), poznając zasady negocjacji i wypracowując stanowiska grup politycznych oraz indywidualne pisząc projekty rezolucji na temat „Przyszłość wspólnoty europejskiej z uwzględnieniem polityki zagranicznej społecznej i gospodarczej”. Ponadto każdemu spotkaniu towarzyszył wykład przewodni prowadzony przez specjalistów.

Projekt miał charakter konkursu zorganizowanego z podziałem na typy szkół (1 kategoria gimnazja, 2 kategoria szkoły ponadgimnazjalne). Uczniowie zbierali punkty za poszczególne elementy.

Uczestnicy zostali oceniani za: 
- frekwencję;
- aktywność;
- test wiedzy o UE;
- opracowane stanowiska rezolucji frakcji;
- indywidualna rozprawka;
- film pt. „Co dała mi Unia Europejska”;
- udział w sesji plenarnej XII edycji MPE (Finał składający się z 2 minutowych wystąpień indywidualnych uczestników nt. „Przyszłość wspólnoty europejskiej z uwzględnieniem polityki zagranicznej społecznej i gospodarczej” oceniany przez jury).


Finałowe zmagania uczestników oceniało jury w składzie:
- Europoseł Jacek Saryusz-Wolski
- Dyrektor Janusz Moos  (łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)  

Oto lista najlepszej 13-stki XII edycji Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego

KATEGORIA GIMNAZJA
 

I MIEJSCE
Jakub Jastrząbek - Gimnazjum nr 41 w Łodzi 


II MIEJSCE
Jakub Jarymek - Gimnazjum nr 41  w Łodzi


III  MIEJSCE
Stanisław Wójtowicz - Gimnazjum nr 1 w Łodzi


KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
 

I MIEJSCE
Julia Isert - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego


II MIEJSCE
Olga Paplińska - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie


III MIEJSCE
Stanisław Roszczyk -  I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


IV MIEJSCE
Marta Michałkiewicz - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie


V MIEJSCE - ex æquo
Wiktor Frączkiewicz - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Dawid Syguła - Zespół Szkół w Pajęcznie


VI MIEJSCE
Zuzanna Jóźwiak - II Liceum Ogólnokształcące w Kutnie


VII MIEJSCE
Miriam Del Duca - XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


VIII MIEJSCE
Mikołaj Grzesikowski - XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


IX MIEJSCE
Natalia Kowalska - Zespół Szkół w Pajęcznie 


X MIEJSCE ex æquo
Przemysław Więckowski - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Emil Macierzyński - Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego
Lidia Majda - XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


Laureat 1-ego miejsca w kategorii Gimnazja laureaci 5-ciu pierwszych miejsce w kategorii Szkoły Ponadgimnazjalne na zaproszenie europosła Jacka Saryusz-Wolskiego pojadą na wyjazd studyjny do Brukseli.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie a laureatom gratulujemy!

Współorganizatorem obecnej edycji projektu było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem finału przedsięwzięcia - Instytut Europejski w Łodzi oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Zapoznaj się z harmonogramem wydarzenia

Obejrzyj relację z wydarzenia w TVP3 Łódź

Contact

Bureau de député:

Q Trouvez-moi