Ustrój, Instytucje i Traktaty Unii Europejskiej

Jako zastępca członka komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii biorę udział w pracach, które mogą mieć znaczący wpływ na dalszy wzrost gospodarczy UE.

Contact with me

Parliamentary offices:

Subscribe to newsletter

Your point of view is important to me.

Q Find Me