Dyplomacja Energetyczna

Jestem autorem głównego sprawozdania o wspólnej polityce zagranicznej Unii w dziedzinie energii i autorem opinii komisji spraw zagranicznych PE do Rozporządzenia o Bezpieczeństwie Dostaw Gazu oraz do Mapy Drogowej UE 2050 w dziedzinie energii.  

Video

Contact with me

Parliamentary offices:

Q Find Me