Bezpieczeństwo Energetyczne

Od 2006 r. sprawuję funkcję wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (EPL - największej europejskiej partii politycznej) odpowiedzialnego m.in. za sprawy polityki energetycznej Unii Europejskiej i przewodniczę spotkaniom ministrów ds. energii EPL. Jestem autorem głównego sprawozdania tej instytucji o wspólnej polityce zagranicznej Unii w dziedzinie energii i autorem opinii komisji spraw zagranicznych PE do Rozporządzenia o Bezpieczeństwie Dostaw Gazu oraz do Mapy Drogowej UE 2050 w dziedzinie energii.  

Video

Contact with me

Parliamentary offices:

Subscribe to newsletter

Your point of view is important to me.

Q Find Me