Polityka Zagraniczna

Europejską polityką zagraniczną zajmuję się w Parlamencie Europejskim od 2004 roku. W obecnej kadencji europarlamentu jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) oraz uczestniczę w pracach delegacji ds. współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią (DCAS). Jestem także pomysłodawcą i założycielem Parlamentarnego Partnerstwa Wschodniego EURONEST. Działam na rzecz tego, by polski głos i doświadczenie ze wschodnimi sąsiadami znalazły odzwierciedlenie w konkretnych unijnych działaniach. Będąc autorem wielu rezolucji Parlamentu Europejskiego, m.in. w sprawie rosyjskiej presji politycznej na kraje Partnerstwa Wschodniego, wspieram demokratyczne aspiracje na wschodzie Europy. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz pokój na naszych granicach są dobrem najwyższym, dlatego trzeba dbać o nie szczególnie poprzez budowanie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, uwzględniając polskie interesy. 

Video
Photos

Contact with me

Parliamentary offices:

Q Find Me