1 07-09-2015 Jean-Claude Juncker Copyright © European Commision
Zapowiedź najważniejszych wydarzeń tygodnia Jacka Saryusz-Wolskiego, 7-11.09.2015

W tym tygodnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Pełny program sesji plenarnej

Orędzie o stanie Unii. W środę (9.09) szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej. To pierwsze tego typu wystąpienie Luksemburczyka od kiedy objął to stanowisko. Wśród omawianych tematów znajdą się palące dla UE sprawy, w tym migracje i sprawa uchodźców. W debacie z szefem Komisji Europejskiej o najpoważniejszych wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć Europa, głos zabierze europoseł Jacek Saryusz-Wolski, Wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Po orędziu i debacie europosłowie poświęcą osobną 2-godzinną dyskusję samemu problemowi migracji.
 

#SOTEU

Oglądaj debatę na żywo w internecie

Specjalna strona poświęcona orędzie Unii

Środa, 9 września, od godz. 9:00, Parlament Europejski, Strasburg

W Parlamencie Europejskim również*:

Czy Unia potrzebuje polityki miejskiej? 
We wtorek (8.09) podczas sesji plenarnej posłowie debatować będą na temat polityki spójności. Podstawą do tej dyskusji będzie m.in. raport w sprawie miejskiego wymiaru polityki Unii Europejskiej, który jest wkładem Parlamentu Europejskiego w toczącą się obecnie debatę nad tzw. europejską agendą miejską. 

Wtorek 8 września, godz. 15:00, debata, Parlament Europejski, Strasburg

Środa 9 września, godz. 13:00, głosowanie, Parlament Europejski, Strasburg


Przedsiębiorstwa rodzinne w UE. We wtorek (8.09) posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosują nad sprawozdaniem w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie. Przedsiębiorstwa te stanowią ponad 60% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają 40-50% miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE. Brak jest jednak skoordynowanych działań na szczeblu UE uwzględniających specyfikę tej grupy przedsiębiorstw. W omawianym sprawozdaniu Parlament wzywa do opracowania wspólnej definicji przedsiębiorstw rodzinnych oraz  do uwzględnienia ich specyfiki w ramach studium wykonalności towarzyszących europejskim propozycjom legislacyjnym.

Wtorek 8 września, godz. 12:00, debata, Parlament Europejski, Strasburg

Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku pracy. We wtorek (7.09) Parlament Europejski będzie głosował nad raportem w sprawie utworzenia konkurencyjnego rynku pracy w Unii poprzez dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku pracy. Pomimo nadal wysokiego poziomu bezrobocia ponad 2 miliony miejsc pracy w Unii Europejskiej pozostają nieobsadzone, bardzo często w wyniku braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Europosłowie wzywają państwa członkowskie UE oraz Komisję Europejską do zapewnienia lepszych powiązań pomiędzy uczelniami a rynkami pracy, tworzenia instrumentów mających na celu ocenę zapotrzebowania na konkretne umiejętności i kwalifikacje w krótkiej i średniej perspektywie, a także do przeprowadzenia koniecznych reform na rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości. 

Wtorek 8 września, godz. 12:00, debata, Parlament Europejski, Strasburg

Komentarze europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na bieżąco na profilu Twitter @JSaryuszWolski oraz Facebook, Google+ 

*źródło: Biuro prasowe Grupy EPL w Parlamencie Europejskim

Contact with me

Parliamentary offices:

Q Find Me